Nationalismi kielikoulutuksessa ja kielipolitiikassa -seminaari

Aika: perjantai 15.11.2019
Paikka: Unioninkatu 40, Helsingin yliopisto, Metsätalo, sali 12
Järjestäjät: FT Mikko Viitamäki ja dos. Riikka Länsisalmi

Seminaarin esitelmät valottavat yhteiskunnallisten ja poliittisten päätösten ja agendojen vaikutusta kieleen, kielipolitiikkaan ja kielikoulutukseen. Kieli ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen ilmiö, joka kehittyy omien, luonnonlakeja muistuttavien lainalaisuuksiensa mukaan. Päinvastoin, kieltä on muokattu ja muutettu hyvin aktiivisesti. Kielen roolia 1800- ja 1900-luvun nationalistisissa liikkeissä on tutkittu laajalti, mutta mikä on kielen merkitys nykyisissä nationalistisissa diskursseissa ja agendoissa? Miten kielten hierarkia ja status määrittyvät nykymaailmassa ja sovelletaanko kansallisvaltioaatteen terminologiaa ja käsitteitä yhä tai jälleen kielikoulutuspolitiikassa? Onko esimerkiksi oppimateriaalien välittämä kuva kieleen liittyvästä kulttuurista virallisen valtiollisen politiikan mukaista ja määrittyykö kielellinen asiantuntijuus, ”oikeanlainen” kielitaito ja kieleen liittyvä kulttuurinen konteksti siten kyseisen valtion omaisuudeksi? Kukin puhuja käsittelee kielen ja nationalismin suhdetta yhden tai useamman kielen tai valtion tapauksessa ja nostaa esiin yhtäältä erilaisia kehityskulkuja, toisaalta keskinäisiä samankaltaisuuksia.

Ohjelma

8.45 Aamukahvi
9.15 Johdanto – nationalismi ja kielen opettaminen / Mikko Viitamäki
9.40 Nationalismi ja suomen kieli / Pirkko Nuolijärvi
10.05 Kielipolitiikka viittomakielisen silmin / Juhana Salonen (video)
10.30 Kielet ja nationalismi Tansaniassa ja Etelä-Afrikassa / Lotta Aunio
10.55 Tauko
11.05 Nationalismia ja nykyhepreaa: israelilaiset oppikirjat suomalaisessa opetuksessa / Riikka Tuori
11.30 Arabia koulukielenä –esimerkkitapauksina Marokko ja Egypti /Sylvia Akar
11.55 Äidinkielen opetuksesta Bosnia-Hertsegovinassa / Johanna Virkkula
12.20 Tulevaisuuden yhteiskunta ”Society 5.0” – japaninopetuksen kahdet kasvot Japanissa / Riikka Länsisalmi

Seminaari on saanut tukea Helsingin yliopiston Tulevaisuusrahastolta ja Suomen Itämaiselta Seuralta.