Matka-apuraha

Suomen Itämainen Seura jakoi vuoden 2019 keväällä pitkästä aikaa matka-apurahaa. Tätä jatkettiin alkuvuodesta 2020 ja syksyllä 2022. Perustutkinto-opiskelijoille suunnattua apurahaa on tarkoitus jakaa joka vuosi taloustilanteen salliessa.

Apurahan saajasta päättää Seuran hallitus, ja apurahan myöntämistä tai myöntämättä jättämistä ei erikseen perustella. Myönnetty apuraha tulee käyttää viimeistään vuoden kuluttua myöntämisestä, ja apurahan käytöstä tulee raportoida lyhyesti Seuralle. Lisäksi apurahan saajan edellytetään pitävän esitelmä jossakin Seuran tilaisuudessa. Lisätietoja antaa Seuran sähköpostitse sihteeri: sihteeri at suomenitamainenseura.org

Apurahaa saivat vuonna 2022 Matias Sakko, teol. yo, Tel Abel Beth Macaah’n kaivauksille osallistumiseen sekä Vera Jegorenkov, HuK, Syyriaa käsittelevän pro gradu -tutkielman haastattelujen tekemiseen Libanonissa.