Matka-apuraha

Perustutkinto-opiskelijoille suunnattua apurahaa jaetaan seuraavan kerran syksyllä 2024. Hausta ilmoitetaan tällä nettisivulla ja Seuran tiedotuskanavilla.

Seuraava matka-apurahahaku aukeaa syksyllä 2024. Hakuilmoitus tulee tälle sivustolle sekä Seuran jäsenille lähetettävään jäsenkirjeeseen.

Apurahan saajasta päättää Seuran hallitus, ja apurahan myöntämistä tai myöntämättä jättämistä ei erikseen perustella. Myönnetty apuraha tulee käyttää viimeistään vuoden kuluttua myöntämisestä, ja apurahan käytöstä tulee raportoida lyhyesti Seuralle. Lisäksi apurahan saajan edellytetään pitävän esitelmä jossakin Seuran tilaisuudessa. Lisätietoja antaa Seuran sähköpostitse sihteeri: sihteeri at suomenitamainenseura.org

Apurahaa sai vuonna 2023 Evgeni Jokiniemi, TK, Queer-muslimien turvallisuutta käsittelevän pro gradu -tutkielman haastattelujen tekemiseen Kapkaupungissa.