Matka-apuraha

Suomen Itämainen Seura jakoi vuoden 2019 keväällä pitkästä aikaa matka-apurahaa. Tätä jatkettiin alkuvuodesta 2020. Perustutkinto-opiskelijoille suunnattua apurahaa on tarkoitus jakaa joka vuosi taloustilanteen salliessa. Seuraavan kerran apuraha tulee haettavaksi vuoden 2022 syksyllä. Tarkemmat tiedot julkaistaan silloin varsinaisessa hakuilmoituksessa.

Apurahan saajasta päättää Seuran hallitus, ja apurahan myöntämistä tai myöntämättä jättämistä ei erikseen perustella. Myönnetty apuraha tulee käyttää viimeistään vuoden kuluttua myöntämisestä, ja apurahan käytöstä tulee raportoida lyhyesti Seuralle. Lisäksi apurahan saajan edellytetään pitävän esitelmä jossakin Seuran tilaisuudessa. Lisätietoja antaa Seuran sähköpostitse sihteeri: sihteeri at suomenitamainenseura.org

Apurahaa saivat vuonna 2020 VTK Eva Nyman Hong Kongiin suuntautuvaan graduaineiston keruumatkaan sekä FM Lili de Paola graduaineiston keruuseen Irakissa.